Herbestemming boerderij Hooge Mierde

  Afstudeer project aan de kunstacademie St. Joost te breda Herbestemming project boerderij in Hooge Mierde met onderzoek

Herstel van het verleden Hoe wordt voedsel verbouwd? Deze kennis is bij de hedendaagse generatie verloren gegaan. Tegenwoordig wordt voedsel op een niet-duurzame manier in massa geproduceerd. Dit is niet goed voor ons milieu en leefomgeving. Het doel is om vanuit de traditie te herbestemmen tot een educatieve omgeving, waarbij kinderen bewust gemaakt worden van de nieuwe, duurzame en kleinschalige voedselvoorziening. Daarbij krijgen ze zicht op het totale productieproces, ook wel de productiecyclus. Deze cyclus is stap voor stap zichtbaar. De theorie bevindt zich in het hart van het gebouw in de vorm van een bibliotheek en vormt de verbinding tussen alle functies. De praktijk bevindt zich voornamelijk op het land of in aparte ruimtes binnen het gebouw. Om het belang van de kennis, het hart van het proces, waar alle kennis bewaard wordt te onderstrepen, is er in de achtergevel een grote ingreep gekomen. Deze ingreep is afgeleid van de oude bouwvallige schuren, die van oorsprong in het landschap voor de ruilverkaveling stonden. Om een extra verwijzing te maken naar de geschiedenis van deze omgeving.

3

web2.2-Kennis-

 Deze kennis moet centraal staan voor het hele productieproces.Voor zowel binnen als buiten. Hier kunnen de kinderen alle benodigde informatie opzoeken.

14 Entree 14 Entree

-Centrale gang-

Dit is de verbinding tussen de kennisruimte en de overige ruimtes binnen het gebouw. Vanuit hier kun je naar het lokaal, de keuken, de bewaarruimte en de toiletten.

13 Gang

13 Gang

13 Gang

-Educatie-

In dit lokaal zullen de kinderen kennis maken met de algemene theorie.

Vanuit deze ruimt kan vanuit de theorie een directe link gemaakt worden met de praktijk op het land.

4 Lokaal

4 Lokaal

-Planten-

Het perceel van 6 hectare kan volledig voor dit project in gebruik worden genomen.

Het landschap is teruggebracht naar de uitstraling van voor de ruilverkaveling.

2

-Bewaren-

De groenten en het fruit komen vaak in grote hoeveelheden, het bewaren hiervan gebeurd in de schuur die naast de boerderij gelegen is. Maar voor het dagelijks gebruik is de bewaarruimte de geschikte plaats. Om het hele jaar door voedsel te kunnen eten uit eigen moestuin is het belangrijk om de groenten en het fruit op de juiste manier op te bergen.

12 perspectieven groentenkamer

12 perspectieven groentenkamer

-Bereiden-

Smaken, geuren, kruiden, bloemen, groenten en het fruit kunnen gecombineerd worden. de kinderen leren hier de basis op welke manier de smaken het beste tot uiting komen. zodat er op een leuke, spontane en gezonde manier met voedsel omgegaan kan worden.

13 Perspectief 1

13 Perspectief 1 _ Layout

13 Perspectief 1 _ Layout

¬†Door: Miranda van Gestel Interieurvormgeving