Basisschool RKBS de Pauw

Miranda van Gestel is benaderd door een leerling van de Fontys Hogeschool te Tilburg (NL)om voor het afstudeer project Kind en Educatie een basisschool te ontwerpen. De basisschool heeft de naam RKBS De Pauw gekregen.

RKBS De Pauw beschikt over een zogenaamd MFA; multifunctionele accommodatie. Het heeft een zeer overzichtelijke indeling en deze zorgt ervoor dat de leerlingen en het personeel in een ruimtelijke omgeving kunnen werken. Elke ‘bouw’ heeft een eigen verdieping waarin alle stamgroepen een eigen lokaal hebben, waarin eigen gemaakt werk tentoongesteld kan worden. Naast de eigen lokalen voor de stamgroepen, zijn er op elke verdieping nog extra lokalen voor de werkgroep-uren. Elke verdieping heeft een centrale en prominente ruimte, eigenlijk een soort aula. Deze biedt de leerlingen ruimte om te werken aan projecten en gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Ook vieringen vinden plaats in deze aula. Deze basisschool straalt openheid uit. Het is een school waar iedereen welkom is en waar voor iedere leerling een uitdagende, innoverende en rijke leeromgeving geboden wordt. Het gebouw voldoet bovendien aan alle laatste eisen die gesteld zijn door de overheid.

891234567